Noutăți și evenimente

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
I. Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale și se virează lunar în contul FNGCIMM, pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile...
SISTEMULUI EUROPEAN DE TRASABILITATE A PRODUSELOR DIN TUTUN
Cel mai complex sistem de supraveghere menit să combată traficul și evaziunea fiscală din acest domeniu este în vigoare începând cu data de 20 mai 2019, Comisia Europeană acordând României un răgaz până la 31 decem...
NOUA LEGE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI A FINANȚĂRII TERORISMULUI
CUI SE ADRESEAZĂ? CARE SUNT OBLIGAȚIILE PE CARE LE AVEM? La data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care &i...
LEGEA PRIVIND CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE - ULTIMELE MODIFICĂRI
În Monitorul Oficial al României din 13 august 2019, s-a publicat Ordonanța de urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 11/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G.  nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Prin intermediu...
CAZIERUL CONTRAVENȚIONAL AL SOCIETĂȚILOR
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului va întocmi, începând cu 1 Septembrie 2019, cazierul contravențional al societăților. Această măsură are ca scop obligarea operatorilor economici de a remedia neregulile descoper...
FACILITĂȚI ACORDATE ÎN SECTORUL CONSTRUCȚIILOR
Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018, publicată în data 29.12.2018, au fost stabilite o serie de facilități fiscale, pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028. Vor beneficia de acestea persoanele fizice care obțin...
EGALITATEA DE ȘANSE ȘI DE TRATAMENT ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI
În data de 02.05.2019, a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.  ...
MODIFICĂRI ALE LEGII INSOLVENȚEI
În data de 02.10.2018, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/2018, în Monitorul Oficial, care aduce modificări Legii insolvenței (Legea 85/2014). Cea mai relevantă modificare adusă de ordonanță este redefinirea valori...
MODIFICĂRI ALE CODULUI DE PROCEDURĂ CIVILĂ
În data de 18.12.2018, a fost publicată Legea nr. 310/2018, în Monitorul Oficial, care aduce modificări Codului de Procedură Civilă (Legea 134/2010). În concret, cele mai multe dintre așa numitele „modificări” reprezint...