Noutati

MODIFICĂRI ALE LEGII INSOLVENȚEI

În data de 02.10.2018, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/2018, în Monitorul Oficial, care aduce modificări Legii insolvenței (Legea 85/2014).

Cea mai relevantă modificare adusă de ordonanță este redefinirea valorii-prag a cuantumului creanțelor necesar deschiderii procedurii insolvenței. În prezent, cererea de deschidere a procedurii de insolvență, introdusă de debitor, trebuie să conțină un nivel al creanțelor bugetare mai mic de 50% din totalul creanțelor declarate de debitor.

Prin aceeași ordonanță, au fost aduse și alte modificări ale Legii insolvenței cu privire la instituțiile fondului de comerț, administratorului special, administratorului judiciar, planul de reorganizare, falimentul unei societăți, antrenarea răspunderii patrimoniale, respectiv cu privire la deschiderea și desfășurarea procedurii insolvenței.

Alte noutați
Teodora Ionașcu
și asociații
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

I. Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale și se virează lunar în contul FNGCIMM, pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile...

SISTEMULUI EUROPEAN DE TRASABILITATE A PRODUSELOR DIN TUTUN

Cel mai complex sistem de supraveghere menit să combată traficul și evaziunea fiscală din acest domeniu este în vigoare începând cu data de 20 mai 2019, Comisia Europeană acordând României un răgaz până la 31 decem...

NOUA LEGE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI A FINANȚĂRII TERORISMULUI

CUI SE ADRESEAZĂ? CARE SUNT OBLIGAȚIILE PE CARE LE AVEM? La data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care &i...

LEGEA PRIVIND CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE - ULTIMELE MODIFICĂRI

În Monitorul Oficial al României din 13 august 2019, s-a publicat Ordonanța de urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 11/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G.  nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Prin intermediu...

CAZIERUL CONTRAVENȚIONAL AL SOCIETĂȚILOR

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului va întocmi, începând cu 1 Septembrie 2019, cazierul contravențional al societăților. Această măsură are ca scop obligarea operatorilor economici de a remedia neregulile descoper...