Noutati

MODIFICĂRI ALE CODULUI DE PROCEDURĂ CIVILĂ

În data de 18.12.2018, a fost publicată Legea nr. 310/2018, în Monitorul Oficial, care aduce modificări Codului de Procedură Civilă (Legea 134/2010).

În concret, cele mai multe dintre așa numitele „modificări” reprezintă, de fapt, o reglementare a realității practicilor instanțelor de judecată, respectiv o punere în acord a Codului de Procedură Civilă cu deciziile Curții Constituționale.

Se disting, ca fiind relevante, modificările cu privire la constituirea instanței, admiterea în principiu a cererii de intervenție, competența instanțelor judecătorești, citarea și comunicarea actelor de procedură, suspendarea facultativă, hotărârea judecătorească, căile de atac – în general, respectiv cu privire la recurs, revizuire și contestație în anulare.

Alte noutați
Teodora Ionașcu
și asociații
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

I. Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale și se virează lunar în contul FNGCIMM, pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile...

SISTEMULUI EUROPEAN DE TRASABILITATE A PRODUSELOR DIN TUTUN

Cel mai complex sistem de supraveghere menit să combată traficul și evaziunea fiscală din acest domeniu este în vigoare începând cu data de 20 mai 2019, Comisia Europeană acordând României un răgaz până la 31 decem...

NOUA LEGE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI A FINANȚĂRII TERORISMULUI

CUI SE ADRESEAZĂ? CARE SUNT OBLIGAȚIILE PE CARE LE AVEM? La data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care &i...

LEGEA PRIVIND CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE - ULTIMELE MODIFICĂRI

În Monitorul Oficial al României din 13 august 2019, s-a publicat Ordonanța de urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 11/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G.  nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Prin intermediu...

CAZIERUL CONTRAVENȚIONAL AL SOCIETĂȚILOR

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului va întocmi, începând cu 1 Septembrie 2019, cazierul contravențional al societăților. Această măsură are ca scop obligarea operatorilor economici de a remedia neregulile descoper...