INSOLVENȚĂ

Într-o economie de piață dinamică se ajunge adesea și la insolvență, iar odata ce o companie este declarată în stare de insolvență, este important să se realizeze ceea ce este necesar pentru a preveni deprecierea activelor și epuizarea numerarului. Scopul final al gestionării insolvenței este de a asigura returnarea a sume cât mai mari de bani investitorilor și creditorilor.

Există și posibilitatea fericită ca o reorganizare judiciară să provoace o răsturnare a situației și compania să reintre în circuitul economic, dar pentru asta este nevoie de expertiza unor consultanți profesioniști în domeniul insolvenței pentru a gestiona situația debitorului.

Echipa noastră oferă servicii juridice în domeniul insolvenței, reorganizării sau falimentului:

  • Reprezentare juridică pe tot parcursul procedurii de insolvență;
  • Reprezentarea societăților insolvente, în incapacitatea de plată sau faliment pentru a le oferi cele mai bune soluții de gestionare;
  • Reprezentare juridică în procedura dizolvării societăților comerciale;
  • Asistență în ceea ce privește societățile comerciale care își doresc să investească în alte societăți prin cumpărarea activelor acestora;
  •  Asistența în procedura de vânzare în cadrul executării silite;
  •  Asistență și reprezentarea persoanelor implicate în proceduri de lichidare;
  •  Asistența creditorilor în vederea recuperării creanțelor și debitelor;
  • Reprezentarea clienților în negocieri ale diverselor aspecte legate de debitele comerciale;
  •  Asistența și reprezentarea intereselor debitorului în raport cu administratorul judiciar și creditorii;
  • Reprezentarea administratorilor debitoarei aflate în faliment în cazurile în care există cereri de atragere a răspunderii personale a acestora.