DREPT COMERCIAL

Dreptul comercial reprezintă una dintre activitățile noastre principale, oferim consultanță juridică în mod constant pentru numeroase companii, fiindu-ne încredințate toate contractele pe care clienții noștri doresc să le încheie, veghind asupra intereselor lor.

Astfel, asistăm atât societăți românești, cât și străine, în toate etapele activităților lor, de la cea a înființării, la momentele de reorganizare prin fuziune, divizare, restructurare, incluzând și cazurile de dizolvare.

Fără a ne propune o enumerare exhaustivă, activitatea noastră în acest domeniu include redactare de contracte comerciale, precum cele de prestări servicii, vânzare, antrepriză, mandat, cesiune de creanță, cesiune părți sociale și intermediere.

Totodată, ne angajăm să facem o atentă analiză și avizare sub aspectul legalității și profitabilității a oricăror contracte comerciale și asupra oricăror oportunități de afaceri ce intervin în activitatea clienților noștri. Considerăm că faza negocierii unui contract reprezintă un moment definitoriu în relațiile contractuale, motiv pentru care ne însoțim adesea clienții la discuții cu partenerii lor de afaceri și le suntem alături pe toată perioada derulări relațiilor comerciale dintre ei.

Fiecare client beneficiază de soluții complete și personalizarea propriilor sale interese, având siguranța că serviciile noastre sunt disponibile și eficiente inclusiv în cazul în care intervin domenii conexe precum litigii comerciale, drept fiscal, investiții financiare, fuziuni și achiziții.