GDPR

Datele personale au devenit o resursă valoroasă a timpurilor noastre, iar reglementările în ceea ce le privește sunt stricte, cu sancțiuni aspre privind încălcarea lor. Pentru ca o societate să fie protejată de amenzile ce pot să survină ca urmare a nerespectării legislației în domeniu, este nevoie de consultanță juridică de specialitate, iar noi acordăm o importanță deosebită acestui domeniu.

Protecția datelor cu caracter personal este prevăzută atât de Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), cât și de legislația internă, aplicabilă la nivel național și acestea afectează fiecare organizație ce prelucrează date cu caracter personal, de orice fel.

Pachetul nostru de colaborare oferă, separat sau cumulativ, următoarele servicii:

I. Auditul companiei;

II. Întocmirea Raportului de conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR);

III. Implementare măsurilor de conformitate – cuprinde activități precum:
revizuirea contractelor încheiate de client în calitate de operator sau împuternicit, asistarea clientului în îndeplinirea obligațiilor privind notificarea persoanelor vizate, îndeplinirea obligațiilor clientului în relația cu angajații, asistarea clientului în realizarea DPIA, redactarea politicilor de conformitate și instruirea personalului clientului;

IV. Monitorizarea ulterioară implementării – această etapă constă în supravegherea operațiunilor desfășurate de societate pentru a se asigura conformitatea permanentă cu Regulamentul, menținerea comunicării cu Autoritatea de Supraveghere și actualizarea permanentă a politicilor companiei, în conformitate cu modificările aduse constant în domeniul protecției datelor cu caracter personal.